Հասցե` 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փ. 15; Հեռախոս` 374.10 556896; Ֆաքս` 374.10 556896, 374.10 552645; e-mail: pavetisyan@sci.am