Նորություններ
Գիտաժողովներ
Արխիվ
Հղումներ
Մեր մասին
Կառուցվածք
Աշխատակազմ
Հրապարակումներ
Ատենախոսություններ
Զեկուցումներ
Գրադարան
Կապը մեզ հետ
Հայտարարություններ
Ru
En

 

Մասնագիտական խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 1993թ. մայսիսի 17-ի թիվ 241 որոշմամբ: Նույն թվականին ԲՈՀ-ի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 28 հրամանով հանրապետության տարածքում գործող 62 մասնագիտական խորհուրդներն անցան նորաստեղծ ԲՈՀ-ի ենթակայության տակ: ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութթյան և ազգագրության ինստիտուտին առնթեր գործող 007 մասնագիտական խորհուրդը, վերը նշված հրամանով իր գործունեությունը շարունակել է ՀՀ ԲՈՀ-ի համակարգում (Խորհուրդն ինստիտուտում գործոմ է 1977 թվից):

Խորհուրդն իրավասու է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Է.00.03 - Հնագիտություն, Է.00.04 - Ազգագրություն (ազգաբանություն) և Թ.00.05 - Կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի տեսություն և պատմություն մասնագիտություններով:

Ինստիտուտին կից գործող 007 մասնագիտական խորհուրդի նախագահները.

Բ.Ն. Առաքելյան - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս 1977-1994թթ.

Ա.Ա. Քալանթարյան - ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 1994-2010թթ.

Պ.Ս. Ավետիսյան - պ.գ.դ., 2011:

007 Մասնագիտական խորհուրդի կազմը

Նախագահ

1. Ավետիսյան Պավել Սեդրակի, պ.գ.դ., Է.00.03

Նախագահի տեղակալ

2 .Հարությունյան Սարգիս Բարդուղիմեոսի, բ.գ.դ., Է.00.04

Գիտ. քարտուղար

3. Մելքոնյան Հուսիկ Անդրեասի, պ.գ.թ., Է.00.03

Անդամներ

4. Աբրահամյան Լևոն Հմայակի, պ.գ.թ., Է.00.04

5. Ավետիսյան Հայկ Գրիգորի, պ.գ.դ., Է.00.03

6. Բադալյան Ռուբեն Սերգեյի, պ.գ.դ., Է.00.03

7. Գրիգորյան Գրիգոր Մեսրոպի, պ.գ.դ., Է.00.03

8. Ղարիբյան Իգիթ Գարեգինի, պ.գ.դ., Է.00.03

9. Մարության Հարություն Տիրանի, պ.գ.դ., Է.00.04

10. Մկրտչյան Սամվել Սուրենի, պ.գ.դ., Է.00.04

11. Պետրոսյան Էմմա Խաչատուրի, պ.գ.դ., Է.00.04

12. Պետրոսյան Համլետ Լենսերի, պ.գ.դ., Է.00.03

13. Սարգսյան Լևոն Ազատի, պ.գ.դ., Է.00.04

14. Սվազլյան Վերժինե Գառնիկի, բ.գ.դ., Է.00.04

15. Վարդանյան Լիլիա Մարտինի, պ.գ.դ., Է.00.04

16. Վարդանյան Ռաֆիկ Հովակիմի, պ.գ.դ., Է.00.04

17. Փիլիպոսյան Աշոտ Սուրենի, պ.գ.դ., Է.00.03

Հնագիտության և ազգագրության խորհրդին թույլ է տրված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`

Է.00.03 - Հնագիտություն - պատմական գիտություններ

Է.00.04 - Ազգագրություն (ազգաբանություն) - պատմական գիտություններ:

04.02. 213թ. 19Ա

ՀՐԱՄԱՆ

Հնագիտության և ազգագրության 007 խորհրդի վերաբերյալ 28.12.2011թ. հ. 145Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հնագիտության և ազգագրության 007 խորհրդի վերաբերյալ 28.12.2011թ. հ. 145Ա հրամանումկատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1. ուժը կորցրած համարել հրամանի 3 կետը Թ.00.05 (Կրոնի փիլիսոփայության, կրոնի տեսության և պատմության) մասնագիտության վերաբերյալ

2. Պատմ. գիտությունների դոկտորներ Լևոն Սարգսյանի և Ռաֆիկ Վարդանյանին թողնել խորհրդի կազմում միայն Է.00.04 մասնագիտությամբ: Հիմք` Աստվածաբանության խորհրդի վերաբերյալ ԲՈՀ-ի 01.02.2013թ. հ. 18Ա հ:

ԲՈՀ-ի ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Հնագիտության և ազգագրության խորհուրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Հիմք. ՀՀ ԳԱԱ պրեզիդենտ Ռ. Մարտիրոսյանի 16.12.2010թ. հ. 24-01/703 միջնորդագիրը և Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պ. Ավետիսյանի 30.11. 2011թ. հ. 2470-184 հայտը:

ՀՀ ԲՈՀ-ի 2010թ. ապրիլի 19-ի որոշմամբ ինստուտին թույլ է տրված որակավորման քննություններ կազմակերպել Հնագիտություն - Է.00.03, Ազգագրություն - Է.00.04, Բանահյուսություն - Ժ.01.05 և Մարդաբանություն - Գ.00.10 մասնագիտություններով:

Որակավորման քննությունն ընդունող հանձնաժողովների կազմերն ըստ մասնագիտությունների.

Է.00.03 - Հնագիտություն

1. Բադալյան Ռուբեն, պ.գ.դ., նախագահ

2. Ավետիսյան Պավել, պ.գ.դ.

3. Խաչատրյան Ժորես, պ.գ.թ.

4. Մելքոնյան Հուսիկ, պ.գ.թ.

5. Սարգսյան Գագիկ, պ.գ.թ.

 

Է.00.04 - Ազգագրություն

1. Պետրոսյան Էմմա, պ.գ.դ., նախագահ

2. Վարդանյան Լիլիա, պ.գ.դ.

3. Աբրահամյան Լևոն, պ.գ.թ.

4. Հոբոսյան Սուրեն, պ.գ.թ.

5. Սարգսյան Համլետ, պ.գ.թ.

 

Ժ.01.05 - Բանահյուսություն

1. Հարությունյան Սարգիս, բ.գ.դ., նախագահ

2. Սվազլյան Վերժինե, բ.գ.դ.

3. Պետրոսյան Արմեն, բ.գ.դ.

4. Հայապետյան Թամար, բ.գ.թ.

5. Վարդանյան Սվետլաննա, բ.գ.թ.

 

Հանձնաժողովների գործունեության ժամկետը լրացել է 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին (Հանձնաժողովների կազմերի վերահաստատումը ընթացքում է):

Պաշտպանված ատենախոսությոուններ