Նորություններ
Գիտաժողովներ
Արխիվ
Հղումներ
Մեր մասին
Կառուցվածք
Աշխատակազմ
Հրապարակումներ
Ատենախոսություններ
Զեկուցումներ
Գրադարան
Կապը մեզ հետ
Հայտարարություններ
Ru
En

 

Կառուցվածք

1. Վարչասպասարկող անձնակազմ

2. Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժին

3. Հին Հայաստանի հնագիտության բաժին

4. Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտության բաժին

5. Վիմագրության բաժին

6. Մարդաբանության լաբորատորիա

7. Հայ ազգագրության բաժին

8. Արդիականության ազգաբանության բաժին

9. Էթնոսոցիոլոգիայի բաժին

10. Բանահյուսության տեսության և պատմության բաժին

11. Հայ բանահյուսության տեքստաբանության բաժին

12. Քարաշամբի դամբարանադաշտի ուսումնասիրության խումբ

13. Նորակառույցների և հնակենսաբանության խումբ

14. Համակարգչային մշակումների լաբորատորիա

15. Արխիվ

16. Գրադարան

17. Վերականգնման և կամերալ մշակման լաբորատորիա

18. Ֆոտոլաբորատորիա