Նորություններ
Գիտաժողովներ
Ծրագրեր
Արխիվ
Հղումներ
Մեր մասին
Կառուցվածք
Աշխատակազմ
Հրապարակումներ
Ատենախոսություններ
Զեկուցումներ
Գրադարան
Կապը մեզ հետ
Հայտարարություններ
Ru
En

 

Ծրագրեր

1. Հայաստանի պատմամշակությաին ժառանգության հնագիտական ուսումնասիրություն

2. Հայոց ժողովրդական մշակութային ժառանգություն և դրա փոխակերպումների արդի գործընթացը

3. Արդի հայաստանյան հասարակության առօրյայի և կոլեկտիվ հիշողության ազգաբանական ուսումնասիրություն

4. Սոցիալ-մշակութային գործընթացների էթնիկ առանձնահատկությունները ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակչության շրջանում

5. Հայ բանահյուսության ժառանգության քննական և համեմատական ուսումնասիրություն

6. Հայ ժողովրդական հեքիաթների ուսումնասիրության տեսական և տեքստաբանական խնդիրներ

7. Կիրառական ազգագրություն

8. Քարաշամբի դամբարանադաշտի պեղումներ և ուսումնասիրություն